dr inż. Zbigniew Handzel, prof. WSEI - College of Economics and Computer Science

dr inż. Zbigniew Handzel, prof. WSEI

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego WSEI.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Doktor nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki, specjalność: automatyka i robotyka.

Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza wybranych zagadnień szeregowania zadań w rozproszonych systemach czasu rzeczywistego”.

Działalność naukowa:

  • Autor ponad 80 publikacji naukowych w dziedzinach: informatyki, automatyki i robotyki, elektroniki oraz zarządzania

Obszar zainteresowań dydaktyczno-naukowych:

  • Informatyka w Zarządzaniu
  • Problematyka Systemów Czasu Rzeczywistego
  • Systemy operacyjne
  • Sieci komputerowe
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Inżynieria Oprogramowania
  • Narzędzia informatycznego wspomagania zarządzania
  • Projektowanie serwisów internetowych

Skip to content