dr Przemysław Stach - College of Economics and Computer Science
dr Przemysław Stach

dr Przemysław Stach

Absolwent m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Studiów Amerykańskich (mgr) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dr).

Wykładowca etatowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, w przeszłości pracował m. in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University oraz Higher Colleges of Technology, Shariah Women College, ZEA.

Prowadził zajęcia na studiach Master of Business Administration, oferowanych przez National Louis University.

Jako wykładowca specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem, zachowaniach konsumenckich oraz badaniach marketingowych, jak również – z racji swojego doświadczenia konsultingowego – w zarządzaniu zmianą oraz zarządzaniu efektywnością.

Konsultant w firmie Factor Consulting, specjalizującej się projektach reorganizacyjnych i strategicznych, procesach M&A, doskonaleniu operacyjnym oraz zarządzaniu efektywnością. Ekspert w dziedzinie zarządzania marketingiem, zarządzania zmianą i zarządzania efektywnością. Realizował liczne projekty badawczo-rozwojowe, reorganizacyjne i wdrożeniowe m. in. w branżach: chemicznej, motoryzacyjnej, medycznej, badań klinicznych, IT, HoReCa oraz w administracji publicznej.

 • Doktorat - Management, concentration: Marketing Management - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Magister - American Studies, American Business Culture, concentration: Marketing - Uniwersytet Warszawski
 • Licencjat - English Studies, Foreign Language College - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stach P., Bąk J., Łabno E., Ciepiela M., Model lojalności pracowniczej w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, „Ekonomka i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 6
 • Stach P., Staliński P., Stawicka M., Identification and Interpretation of the Importance of Customer Service Satisfaction Factors, [w:] Ujwary-Gll A., Nalepka A. (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands, Nowy Sącz 2012, vol. 11
 • Stach P., Bąk J., Modeling employee loyalty using path analysis – a case study of a municipality, Witkowska D., Nermend K. (red.), Quantitative methods in regions and economic sectors analysis, University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Szczecin 2010
 • Stach P., Mleczko T., Możliwości i założenia zarządzania relacjami z honorowymi dawcami krwi, Marketing i Rynek 6/2010
 • Stach P., Jakość relacji z interesariuszami – koncepcja pomiaru, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1/2010
 • Stach P., Bąk J., Job Satisfaction – Validation of a Proposed Measurement Scale, “Management”, vol. 13, no 1, 2009
 • Stach P., Problemy konceptualizacji i operacjonalizacji wartości dla klienta, „Przegląd Organizacji”, 6/2009
 • Stach P., Bąk J., Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście uczelni, „Marketing i Rynek”, 6/2009
 • Stach P., Bąk J., Quantitative Research Data Analysis Using Statistical Analytic Packages for Improving the Quality of the Local Government’s Performance – A Case Study, [w:] Quantitative Methods in Regional and Sectoral Analysis, Witkowska D., Łatuszyńska M. (eds.), University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Szczecin 2009
 • Stach P., Bąk J., Zadowolenie klienta z jakości obsługi w urzędzie – propozycja i ocena skali pomiarowej, „Organizacja i Kierowanie”, 4/2008
 • Stach P., Wpływ postrzeganej jakości oferty usługowej na zachowania relacyjne nabywców, „Marketing i Rynek”, 11/2008
 • Stach P., Znaczenie koncepcji marketingu mix dla usług, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 7-8, ss. 55-58
 • ZARZĄDZANIE I MARKETING100%

 • UMIEJĘTNOŚCI WYKŁADOWE100%

 • BADANIA MARKETINGOWE80%

 • ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ90%

Skip to content