LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Warsztaty w strefie Coworkingu

W roku akademickim 2015/2016 w Sterfie Coworkingu WSEI odbył się szereg warsztatów praktycznych prowadzonych dla naszych studentów przez trenerów współpracujących z nami firm (m.in.: IBM, Shell, Maspex)