dr hab. Dariusz Put, prof. UEK - College of Economics and Computer Science
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

dr hab. Dariusz Put, prof. UEK

Zainteresowania naukowo badawcze:

 • modele danych, bazy danych,
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi w organizacji, w tym także projektowanie i implementacja systemów informacyjnych i baz danych,
 • integracja organizacji,
 • integracja zasobów informacyjnych, szczególnie w dy­na­micz­nie zmieniającym się śro­dowisku, modelowanie systemów integracji zasobów informacyjnych,
 • analiza procesów wdrożenia systemów zintegrowanych,
 • wykorzystane metodologii ITSM w przedsiębiorstwach,
 • wykorzystanie e-learningu do wspomagania działalności dydaktycznej,
 • kształtowanie poziomu życia w Polsce w okresie transformacji gospodarczej,

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Bazy danych / Wprowadzenie do baz danych / Systemy baz danych
 • Bazy danych w Internecie
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Komputerowa analiza danych badawczych
 • Komputerowe wspomaganie działalności gospodarczej
 • Podstawy informatyki / Technologia informacyjna / Wstęp do informatyki
 • Programowanie komputerów
 • Projektowanie i programowanie serwisów internetowych
 • Projektowanie systemów bazodanowych / Projektowanie baz danych
 • Seminarium dyplomowe i magisterskie

oraz w języku angielskim:

 • Introduction to Databases
 • Programming Workshop

Opracowane kompletne interaktywne kursy e-learningowe potwierdzone certyfikatem wydanym przez Centrum e­Learningu, jednostkę UEK powołaną m.in. w celu nadzorowania przebiegu kształcenia z wy­ko­rzystaniem technik nauczania na odległość i wydawania certyfikatów umożliwiających prowadzenie tego typu zajęć – dla przedmiotów:

 • Technologia informacyjna (ćwiczenia)
 • Wprowadzenie do baz danych (wykład i ćwiczenia)
 • Pracownia programowanie (ćwiczenia)

Skip to content