LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Konkurs dla Podhala

Konkurs wiedzy z informatyki i przedsiębiorczości dla szkół średnich powiatu tatrzańskiego zorganizowany został przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie, pod patronatem Starosty Tatrzańskiego Piotra Bąka. Wzięło w nim udział 7 szkół średnich i kilkudziesięciu młodych, zdolnych uczniów (styczeń –marzec 2016).