LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Ryszard Brzegowy

KWALIFIKACJE/SPECJALIZACJA:
Specjalizacja: HTML5, JS; Kwalifikacje: Web developer z 15 letnim doświadczeniem, Zend Certified Engineer

DOŚWIADCZENIE/ZREALIZOWANE PROJEKTY:
Ponad 100 projektów internetowych, frontendów aplikacji dedykowanych, intranetów; budowa szablonów WordPress; audyty techniczne witryn internetowych pod kątem działań SEM. Wybrani klienci: Powiat Krakowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, WSEI, Krakowska Akademia, Uniwersytet Jagielloński, Misjonarze Saletyni

ZAINTERESOWANIA:
Nowe technologie w Sieci, Smart Home, IoT

ZAJĘCIA, KTÓRE PROWADZĘ:
Czysty livecoding, definicja praktyki w dydaktyce,HTML5, JS na komercyjnych projektach

SŁUCHACZ NA MOICH ZAJĘCIACH:
Będzie korzystał z najlepszych na rynku narzędzi, pozna efektywne sposoby na najczęstsze zadania stawiane przed webdeveloperem. Przegryzie, przeżuje i pozna smak HTML5 i JS. Napisze kilkanaście gotowych stron. Zda egzaminy Microsoft MTA/MCP