LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Znakomity psycholog społeczny i trener, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji. Wieloletni były dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opiekun merytoryczny specjalności Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Zbigniew Nęcki