LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Mgr. Inż. Krzysztof Jurczyk

Wykładowca Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 900, ISO 19011.

Krzysztof Jurczyk