LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

Grzegorz Grzybczyk

Były pracownik Ministerstwa Finansów, kierownik Referatu Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć i warsztatów. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami.

Grzegorz Grzybczyk