LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

dr Tomasz Zacłona

Wieloletni trener zarządzania, komunikacji i reklamy. Prowadził szkolenia dla takich marek jak m.in. PKO BP, Jeronimo Martins czy Partnerzy Hewlett-Packard.

tomasz zaclona