LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

dr Katarzyna Kowalska – Jarnot

Specjalistka ds. marketingu i PR. Doświadczenie w zakresie promocji i PR zdobywała m.in w takich firmach, jak Interia.pl, Workmed, Stowarzyszenie PaKA, Prospectus, CTI. Od 2015 r. odpowiada za działalność marketingową Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

katarzyna kowalska