LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

dr hab. Małgorzata Tyrańska

Specjalistka ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Członek PTE i EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Małgorzata Tyrańska