LEARN THE TOP 10 REASONS
WHY YOU SHOULD CHOOSE WSEI
STUDIES IN 1,5 YEAR?
IT'S POSSIBLE HERE!
Competencies confirmed by certificates
MICROSOFT TECHNOLOGY ACADEMY
Practical education only!

dr hab. inż. Marek Karakula

Wykładowca Akademii Górniczo Hutniczej.
Obszary specjalizacji: zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami logistycznymi, zarządzanie transportem.

Marek Karakula